Baza danych a kondycja frmy

Dzięki bazie firm można w łatwy sposób ustalić dane dowolnego podmiotu gospodarczego. Jednocześnie to również źródło sprawdzonych informacji na temat kondycji poszczególnych branż czy regionów. Korzystając z tego narzędzia, można poznać m.in. realia gospodarcze w powiecie polickim.

16-05-2022
Prestiż

Województwo zachodniopomorskie – najważniejsze dane

Województwo zachodniopomorskie zamieszkuje obecnie niemal 1,7 mln mieszkańców. Oczywiście najważniejszym ośrodkiem jest Szczecin, w którym mieszczą się władze województwa. Inne ważne miasta to między innymi zamieszkiwany przez 105 tysięcy mieszkańców Koszalin, a także Stargard, Kołobrzeg, Świnoujście, Szczecinek, Police i Wałcz. Potencjał gospodarczy regionu jest przy tym bardzo zróżnicowany. Oczywiście ważną rolę, zwłaszcza w miejscowościach nadmorskich, odgrywa turystyka. Dobrze rozwija się również sektor innych usług, w tym usług dla biznesu, a także przemysł i technologie morskie.

Według danych Urzędu Wojewódzkiego za luty 2022 roku stopa bezrobocia w województwie wynosi obecnie 7,3%. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw to natomiast 5616,83 zł. Obroty ładunkowe w portach morskich wyniosły przy tym 2313,3 tys. ton. Pod względem PKB per capita województwo zachodniopomorskie osiąga 83,1% średniego PKB dla kraju. Tym samym plasuje się poniżej wyniku sąsiadujących z nim województw wielkopolskiego (108,5%) oraz pomorskiego (97,4%). Jednocześnie to rezultat nieco lepszy od  województwa lubuskiego (81,3%).

Powiat policki na mapie gospodarczej regionu

Powiat policki jest zamieszkiwany przez 80 652 mieszkańców, jest to także najmniejszy pod względem powierzchni powiat województwa zachodniopomorskiego. W jego skład wchodzą miasta Police i Nowe Warpno, gminy wiejskie Dobra i Kołbaskowo oraz gminy miejsko-wiejskie Nowe Warpno i Police. Od zachodu graniczy z niemieckimi landami Meklemburgia-Pomorze Przednie i Brandenburgia.

Powiat graniczy także z Zalewem Szczecińskim, powiatem goleniowskim, gryfińskim oraz miastami Szczecin i Świnoujście. W Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowano 1541 bezrobotnych. Region słynie przy tym przede wszystkim z przemysłu chemicznego, jednak w znacznym stopniu jego gospodarka zmienia się w związku z oddziaływaniem coraz bardziej nowoczesnego rynku szczecińskiego. Ważnym aspektem jego funkcjonowania jest również współpraca z niemieckimi firmami i handel międzynarodowy.

Firmy w powiecie polickim

W powiecie polickim działa dokładnie 10.000 firm według aktualnych danych dostępnych w bazie firm ALEO.com. Ponad jedna czwarta z nich (2563 firmy) jest zarejestrowana na terenie miasta Police, które zgodnie z danymi GUS zamieszkuje 32 043 mieszkańców. Drugie miejsce pod względem liczby działalności gospodarczych zajmuje Mierzyn – działa tam 1489 firm, co stanowi niemal 15% całości. Na trzecim miejscu znajduje się natomiast Bezrzecze (787 firm i 7,9% ogółu przedsiębiorstw).

Aż 40% działalności gospodarczych powiatu polickiego jest zarejestrowanych w innych miejscowościach. Pod względem zagęszczenia firm wyraźnie dominuje gmina Dobra. W przeliczeniu na tysiąc mieszkańców działa tam aż 313 podmiotów. Dla porównania: w Policach ten wskaźnik wynosi 61 firm na 1000 mieszkańców.

Nowo powstałe firmy w powiecie polickim

Gospodarka województwa zachodniopomorskiego, tak samo jak inne regiony kraju, musi radzić sobie z problemami związanymi z pandemią koronawirusa, a następnie z recesją i zagrożeniami geopolitycznymi. Oczywiście jednym z najbardziej miarodajnych wskaźników, pozwalających na ocenę jej rozwoju, jest zakładanie nowych firm.

Pomiędzy listopadem 2021 roku a styczniem 2022 roku w powiecie polickim założono 157 nowych firm. 35 z nich świadczy usługi dla firm, 22 zajmują się budownictwem, usługami i materiałami budowlanymi, 15 nieruchomościami i usługami powiązanymi, 12 IT i telekomunikacją, a 12 logistyką, spedycją i transportem.

Firmy powiatu w kontekście województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka powiatu polickiego odzwierciedla tendencje widoczne zarówno w województwie zachodniopomorskim, jak i całym kraju. W samym województwie zarejestrowano łącznie 156 527 przedsiębiorstw. Ponad 30% z nich działa przy tym w Szczecinie. Zdecydowana większość podmiotów (131 938) to jednoosobowe działalności gospodarcze. Dużo rzadziej wybieraną formą jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (15 768), stowarzyszenie rejestrowe (3295), spółka komandytowa (1530) i spółka jawna (1502 firm).

Pod względem kategorii działalności wyraźnie dominują usługi remontowo-budowlane: zajmuje się nimi aż 27 527 przedsiębiorców. Na drugim miejscu znajdują się usługi medyczne, które reprezentuje 12 011 firm. Sporą popularnością cieszą się również usługi finansowe i doradcze (9870 przedsiębiorstw), usługi hotelarskie (6923 firm), a także transport i spedycja (5417 podmiotów). W województwie nie brakuje przedsiębiorstw zajmujących się najbardziej wyspecjalizowanymi gałęziami gospodarki. Jedna firma specjalizuje się w transporcie rurociągowym, trzy w produktach opałowych, a dziewięć w komponentach elektrycznych i elektronicznych.

 

Prestiż  
Czerwiec 2022