Wędrówką jedną życie jest człowieka

Autor

Prestiż

Wystawa opowiada o człowieku z perspektywy ważnych etapów i przełomów w jego życiu. Na historię patrzymy jednak z różnych stron. Ludzkie wspomnienia są subiektywne. Każdy tworzy własny obraz minionych lat. Można pokazywać przełomy oczami ludzi zaangażowanych w te wydarzenia. W społeczeństwie zawsze większość tworzą widzowie – i to właśnie z ich perspektywy pokażemy koleje losu Polaków. W każdej z gablot zaprezentowane jest inne odzwierciedlenie życia od narodzin aż po śmierć. Przedstawione historie odnoszą się do codzienności od drugiej wojny światowej aż po upadek systemu komunistycznego w Polsce.

Szczecin, Muzeum Narodowe – Centrum Dialogu Przełomy