Firma z sukcesem i satysfakcją

Szybkie i legalne zatrudnienie  pracownika

Jak wygląda dostęp do rynku pracy dla obywateli Ukrainy? Jaką pomoc oferuje Fundacja Wolna Ukraina? Zagadnienia te wyjaśniają przedstawicielki szczecińskiej kancelarii prawno-podatkowej Tax Lion oraz Fundacji Wolna Ukraina – Marlena Kaczmarek oraz Irina Lechowicz.

Autor

Prestiż

Szczególne przepisy prawne wprowadzono ze względu na wojnę Rosji w Ukrainie, mają na celu ułatwienia w zorganizowaniu pobytu oraz pracy dla Ukraińców w Polsce. Dotyczą one obywateli Ukrainy, którzy przybyli legalnie na terytorium Polski w okresie od 24 lutego 2022 roku.

Warto zaznaczyć w tym miejscu, że określenie „obywatel Ukrainy” odnosi się również do małżonka obywatela Ukrainy, który nie ma obywatelstwa ukraińskiego, o ile przybył na terytorium Polski z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa. Przebywa on wówczas w Polsce legalnie i jemu również przysługuje prawo do legalnego zatrudnienia.

–Dla naszych lokalnych pracodawców szczególnie istotne są kwestie formalne szybkiego i legalnego zatrudnienia pracownika. W świetle wspomnianych szczególnych przepisów prawnych, obywatela Ukrainy zatrudniamy bez konieczności uprzedniego uzyskania pozwolenia o pracę czy oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Zawieramy z pracownikiem umowę o pracę lub umowę zlecenie, dopełniając oczywiście wszystkich obowiązków związanych z zatrudnieniem takich, jak: wstępne badania medycyny pracy, wstępne szkolenie BHP, zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń w ZUS. Do tego momentu postępujemy zatem jak z pracownikiem polskim – mówi Marlena Kaczmarek, Head of HR w Tax Lion

Następnie, w ciągu 14 dni od daty podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy, pracodawca zobowiązany jest powiadomić właściwy powiatowy urząd pracy. Czynności tej dokonuje się elektronicznie poprzez dedykowany portal rządowy samodzielnie lub za pośrednictwem pełnomocnika. Na tym procedura legalizacji takiego pracownika się kończy.

– Warto wiedzieć, że obywatel Ukrainy ze względu na ogólny dostęp do rynku pracy, może swobodnie zmienić pracodawcę, a jego prawo pobytu i pracy w Polsce jest ważne przez 18 miesięcy od dnia 24 lutego 2022, tj. do 23 sierpnia 2023 roku – wyjaśnia Marlena Kaczmarek.

– W ramach działalności Fundacji Wolna Ukraina, wspieramy naszych podopiecznych – obywateli Ukrainy, którzy zmuszeni zostali do opuszczenia swojego domu, w zorganizowaniu swojego życia w Polsce. Wolontariusze towarzyszą w znalezieniu miejsca zamieszkania, w uzyskaniu numeru PESEL, w rozeznaniu się w okolicy oraz w organizacji nauki i opieki dla dzieci.

To, czego nasi podopieczni szczególnie potrzebują, to oczywiście praca i środki na życie są to podstawy do zaspokojenia tak ważnej potrzeby psychicznej, którą jest poczucie bezpieczeństwa – dodaje Irina Lechowicz, główny koordynator działań w Fundacji Wolna Ukraina.

Fundacja szuka możliwości zatrudnienia osób z Ukrainy przede wszystkim w ich zawodach. Obecnie korzysta z profesjonalnych usług Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie szczecińskim (OWES Szczecin), które realizowane są w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa zachodniopomorskiego.

– Powstaje również projekt dla personelu medycznego, w ramach którego dbamy o to, aby każda pielęgniarka lub lekarz z Ukrainy znaleźli pracę i zakwaterowanie oraz posiadali wszelkie niezbędne dokumenty, nostryfikację dyplomów itp. – zachęca Irina Lechowicz.

Warto wspomnieć również o możliwości zakładania jednoosobowych działalności gospodarczych przez osoby z Ukrainy uciekające przed wojną. Fundacja Wolna Ukraina pomaga przygotować wszelką dokumentację oraz wystąpić o dofinansowania na ten cel. Tax Lion od lat zakłada działalności gospodarcze dla klientów. I również w tym przypadku eksperci kancelarii służą pomocą.

–Mamy zespół psychologów dla dorosłych i dzieci z Ukrainy, dzięki którym nasi podopieczni nie poddają się i mimo przeżytej traumy, są gotowi stawić czoła wyzwaniom. Zapraszamy przedsiębiorców posiadających wolne wakaty lub chętnych do nawiązania znajomości biznesowych do kontaktu, chętnie połączymy Państwa z potencjalnymi kandydatami lub partnerami biznesowymi. Pomagajmy mądrze! Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy Fundacji Wolna Ukraina, nasi podopieczni uczą się języka polskiego. Nauka przychodzi im łatwo, a bariera językowa, dodatkowa trudność dla uchodźców, lada moment stanie się przeszłością – zapewnia Irina Lechowicz