Sukcesja – czym tak naprawdę jest?

Przedsiębiorcy dbający o rozwój swojego biznesu zaczynają rozumieć, iż sukcesja to nie tylko przekazywanie własności, czy spisanie testamentu, ale także planowanie sukcesyjne. Zamiast podziałów firmy, majątku oraz wieloletnich konfliktów rodzinnych działania sukcesyjne pozwalają na skupienie się na budowaniu wartości firmy i przyszłości rodzinnego przedsiębiorstwa.

Autor

Prestiż

Sukcesja to zbiór różnych działań zmierzających do stworzenia firmy wielopokoleniowej bądź przekazania biznesu przy jedoczesnym zapewnieniu zgody i ładu w rodzinie. Dobrze funkcjonująca rodzina to dobrze działająca firma rodzinna. Tak jak każda firma rodzinna jest niepowtarzalna, tak działania sukcesyjne muszą być dopasowane indywidualnie do specyfiki firmy i stojącej za nią rodziny.

Narzędziami do realizacji tego celu są takie działania jak: dopasowanie modelu biznesu do jego skali i planów rodziny, ochrona majątku zarówno firmowego przed jego rozproszeniem, jak i prywatnego przed ryzykami biznesowymi, planowanie spadkowe m.in. poprzez analizy scenariuszy awaryjnych, identyfikacja talentów i kompetencji sukcesorów oraz podpisanie umowy rodzinnej lub jej bardziej zaawansowanej wersji, czyli konstytucji firmy rodzinnej. Taka firmowa konstytucja jest jak przysłowiowa kropka na „i” – stanowi wytyczne oraz drogowskaz dla kolejnych pokoleń. Zawarte w niej cele, wartości, wizja, zasady rekrutacji, zasady dziedziczenia dają szansę na przetrwanie firmy w kolejnych pokoleniach, jej rozwój oraz zgodę w rodzinie. Pamiętajmy także o tym, że podział firmy, generalnie podział majątku, to często zarzewie wielu konfliktów rodzinnych. Zaplanowana sukcesja pozwala tego uniknąć, bo każdy zna swoje prawa, obowiązki i swoje miejsce w przyszłości przedsiębiorstwa. Dlatego proces sukcesji planujemy za życia i to za życia zawodowego. 

Zatem jest co robić, a globalna pandemia uświadamia wielu przedsiębiorcom, że nie są nieśmiertelni. Wielu z nich pomyślało: „co jeśli jutro zabraknie mnie w firmie?”. Przecież małżonkowie nie zawsze są wdrożeni w szczegóły codziennych działań w firmie, a wielu rodzinach sukcesorzy dopiero dorastają…

Z drugiej strony właściciele firm często zastanawiają się, od czego zacząć? Jaki powinien być ich pierwszy krok? Jest na to odpowiedź – udział w projekcie współfinansowanym na poziomie 90% ze środków Unii Europejskiej, realizowanym przez  DGA S.A pod nazwą: „Sukcesja w firmach rodzinnych”. Jego celem jest wsparcie Firm Rodzinnych poprzez udzielenie eksperckiego doradztwa sukcesyjnego w zakresie: prawnym, finansowym i organizacyjnym, jak również wsparcia ze strony psychologa biznesu w łącznym wymiarze 75 godzin. Przede wszystkim jednak każdy z uczestników projektu (firm) otrzyma opracowaną indywidualnie strategię sukcesji. Doradcami w projekcie na terenie województwa zachodniopomorskiego są eksperci Kancelarii Podatkowej i Sukcesyjnej: Teresa Kuliberda - Wojtas oraz Michała Wojtas.

Prestiż  
Wrzesień 2020