Jak zarabiają Szczecinianie?

Kryzys wywołany pandemią COVID-19 istotnie wpłynął na gospodarkę. Wielu pracodawców podjęło trudne decyzje o obniżeniu wynagrodzenia pracowników. Dynamika wzrostu płac zdecydowanie wyhamowała. A jak koronawirus wpłynął na płace Szczecinian? Ile aktualnie zarabia się w stolicy Pomorza Zachodniego? Sprawdźmy to!   

Autor

Aleksandra Kowalczykowska

Na podstawie analizy aktualnych ofert pracy dostępnych w agencji doradztwa personalnego LSJ HR Group zbadaliśmy, czy zarobki Szczecinian różnią się od przeciętnego wynagrodzenia osób pracujących na wybranych stanowiskach w Polsce (dane Pracuj.pl). Przyjrzeliśmy się płacom na różnych szczeblach organizacji, od pracowników produkcji, po managerów. Nasz przegląd rozpoczynamy od ofert pracy na stanowiska administracyjne i specjalistyczne. Wśród najczęściej poszukiwanych w regionie kandydatów są pracownicy ds. administracji z językiem obcym, np. angielskim lub niemieckim. Przeciętne wynagrodzenie na tym stanowisku to 3500 zł brutto, w Szczecinie natomiast zaczyna się od 3500-4000 zł.   

Kolejnym analizowanym stanowiskiem jest recepcjonista. Osoba podejmująca tę pracę może liczyć na przeciętne wynagrodzenie 3300 zł brutto, co znajduje potwierdzenie w danych LSJ. Podobnie jest w przypadku koordynatora /specjalisty ds. obsługi klienta. Nie ma większej różnicy między przeciętnym wynagrodzeniem, a oferowanym w Szczecinie. Stawki zaczynają się od 3500-4800 zł, zależnie od branży.  

Nieco mniej korzystnie wypada natomiast poziom zarobków na stanowisku serwisanta IT. Przeciętne wynagrodzenie w Polsce to 5200 zł brutto, podczas gdy osoby podejmujące tę pracę w Szczecinie mogą liczyć na 4500 zł. Dla odmiany IT administration specialist zarobi 4000-6000 zł, co idealnie wpisuje się w średnią wynoszącą dla tego stanowiska 5000 zł. Na wyższe zarobki w branży IT mogą liczyć programiści JAVA lub C++ z kilkuletnim doświadczeniem. Stawki w ich przypadku zaczynają się od 10 000 zł i są analogiczne do przeciętnej płacy na tych stanowiskach w całej Polsce. 

Porównano również zarobki osób pracujących przy obróbce materiałów z wykorzystaniem maszyn sterowanych numerycznie. I tak, operator CNC aplikując na ofertę pracy LSJ, może liczyć na 3500-4500 zł brutto, co odpowiada przeciętnemu poziomowi wynagrodzenia. Natomiast programista CNC zarobi 5000-7000 zł, podczas gdy średnio jest to 5800 zł.  

Powoli rosną płace dla pracowników magazynowych i produkcyjnych. Aktualnie średnie wynagrodzenie dla pracownika produkcyjnego / magazynowego to 3500 zł. W LSJ pracownicy zatrudnieni na takich stanowiskach zarabiają miesięcznie 3000-4000 zł, przy stawce godzinowej 16,50-19 zł.  

Analizie warto też poddać stanowiska inżynieryjne. Na wynagrodzenie rzędu 7000-12000 zł brutto może liczyć w Szczecinie process engineer. Przeciętnie zaś na zaledwie 6800 zł. Z kolei inżynier jakości zarobi 6000-10 000 zł, gdzie średnie wynagrodzenie wynosi 6300 zł brutto.

Nie odbiega mocno od przeciętnego wynagrodzenie na stanowisku quality managera. Oferty w LSJ zaczynają się od 10 000 zł, kończą zaś na 20 000 zł brutto. Średnio jest to natomiast 11 000-13 000 zł.  Analogicznie jest ze stanowiskiem lean managera, który w Szczecinie może zarobić 12 000–16 000 zł, co odpowiada przeciętnemu poziomowi wynagrodzenia na tym stanowisku. 

Weźmy jeszcze pod lupę księgowych. Samodzielny księgowy może zarobić średnio 7300 zł. U nas poziom wynagrodzenia na tym stanowisku waha się od 5000 do 12 000 zł. W przypadku głównego księgowego widełki zaczynają się na 10 000 zł, a kończą na 15 000 zł brutto. Przeciętna stawka to 12 000 zł. Dalej, skoro mowa o finansach, warto przeanalizować stawki dla finance managera. Oferty LSJ wskazują na 11 000-25 000 zł, podczas gdy przeciętnie jest to 17 000 zł.   

Jak wynika z powyższej analizy, płace w Szczecinie nie odbiegają znacznie od danych uwzględniających średnią stawkę wynagrodzenia na danym stanowisku w Polsce. Co więcej, powinniśmy się cieszyć, że z roku na rok mamy wyższe pensje, a pandemia nie spowodowała znacznego spadku poziomu płac. Jak bowiem pokazują dane GUS, przeciętne wynagrodzenie w II kwartale tego roku wyniosło 5024 zł brutto, co oznacza wzrost o 3,8% względem ubiegłego roku. Tę optymistyczną myśl psuje jedynie aspekt inflacji. Niestety tempo wzrostu płac w Polsce nie jest tak szybkie, jak tempo wzrostu cen produktów i usług.   

 

 

Prestiż  
Wrzesień 2020