Wiolonczele Europy

08-10-2014

Energia, emocje, piękno. Tyle i aż tyle odnajdziemy w "Wiolonczelach serca Europy" w  wykonaniu Visegrad Cello Quartet.

Ten muzyczny projekt odzwierciedla idee leżące u podstaw wspólnoty państw wyszehradzkich, oparte o wspólną tożsamość społeczeństw i wspierane poprzez współpracę kulturalną i artystyczną. To kolejny projekt muzyczny realizowany w Szczecinie i współfinansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.

Kwartet składa się z wiolonczelistów z Czech, Polski, Słowacji i Węgier, których cechuje duże doświadczenie w różnych stylach muzycznych. Polskę reprezentuje wiolonczelista Baltic Neopolis Orchestra -Tomasz Szczęsny (na zdjęciu), Czechy - Petr Nouzovský, Słowację - Eugen Prochác, a Węgry - Zoltán Rácz. Celem zespołu jest przede wszystkim prezentacja dorobku muzycznego każdego z czterech krajów Grupy Wyszehradzkiej.

Podczas koncertu w Głownym Gmachu Muzeum Narodowego (12 październiaka, godz.17) wykonane zostaną dzieła takich klasycznych mistrzów muzyki instrumentalnej, jak Fryderyk Chopin, David Popper czy Béla Bartók, ale również współczesnych twórców, których kompozycje zostały napisane specjalnie dla zaproszonych wiolonczelistów: Cello Quartet No. 1 "Višegradský" Romana Haasa i "Symphony for Four" Mirka Krajčego.W koncercie wystąpi również Baltic Neopolis Quartet, który wykona utwór "Three pieces na kwartet smyczkowy” Ewy Fabiańskiej-Jelińskiej,