Redaktor naczelna: Izabela Marecka, marecka@eprestiz.pl

Sekretarz redakcji:  Aneta Dolega, aneta.dolega@gmail.com, tel. 508 185 198, 575 730 590

Redakcja:  Jerzy Chwałek, Andrzej Kus, Karolina Wysocka

Skład gazety: Agata Tarka
 
Dział foto: Dagna Drążkowska-Majchrowicz, Jarosław Gaszyński, Włodzimierz Piątek
 
Felietoniści: Arkadiusz Krupa, Krzysztof Bobala, Szymon Kaczmarek, Dariusz Staniewski
 
Współpraca: Panna Lu, Rafał Podraza, Adam Fedorowicz
 
Wydawca: Wydawnictwo Prestiż, ul. ks. Piotra Ściegiennego 66/1, 70-352 Szczecin
 
Redakcja czynna: pon-pt, 9-16
 
Reklama i Marketing:
 
reklama@eprestiz.pl
 
Dyrektor Działu Marketingu i Administracji: Konrad Kupis, kupis@eprestiz.pl, tel. 733 790 590
 
Karina Tessar, tessar@eprestiz.pl, tel. 537 490 970
 
Radosław Perz, perz@eprestiz.pl, tel. 575 650 590
 
Renata Goszkowska, goszkowska@eprestiz.pl, tel. 537 790 590
 
Druk: 
KaDruk Sp z. o.o., ul. G. Romera 10E, 71-246 Szczecin
 
Redakcja nie odpowiada za treść reklam.