Nowy prezes po 27 latach

Marcin Raubo, Komandor YKP Szczecin został wybrany nowym prezesem Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. Zastąpił on Zbigniewa Zalewskiego, który stanowisko piastował od 27 lat. 

Autor

Andrzej Kus

– Roboty jest przed nami mnóstwo, tutaj będzie problem za co zabrać się w pierwszej kolejności – przyznaje Marcin Raubo. – Plan układam już od kilku tygodni, mam mocną ekipę w Zarządzie, wiele pomysłów, a mimo to wciąż pojawiają się nowe.

Do Zarządu dostali się także wszyscy proponowani przez nowego prezesa żeglarze. Wśród nich są: Jacek Klimecki, Borys Boratyński, Andrzej Armiński, Piotr Maras, Artur Burdziej, Wojciech Denderski, Wojciech Kaczor i Maciej Cylupa. W tym przypadku ludzie i odpowiedni ich dobór jest kluczem do sukcesu. Załoga, którą nowy prezes zaprosił na pokład została precyzyjnie wybrana spośród braci żeglarskiej. Są to ludzie, których środowisko doskonale zna, którzy mają nazwiska i dorobek gwarantujący merytoryczną pracę, wiedzę, zapał i serce do zadań ,które nowy zarząd postawił przed sobą. Nie ma tu żadnego przypadku, każdy z nich ma przed sobą konkretne pole do działania. Tylko w taki sposób, wykorzystując indywidualne predyspozycje do poszczególnych dziedzin, a zarząd ZOZŻ to przecież praca społeczna, nowa załoga jest w stanie zapewnić dynamikę i dedykację w jego pracy. Tu nie ma miejsca na przypadek.

Sejmik ZOZŻ trwał ponad 9 godzin i był jednym z najdłuższych w historii. W programie proponowanym przez nowego prezesa znalazło się wiele punktów, które bez wątpienia znacząco wpłyną na rozwój żeglarstwa nie tylko w Szczecinie, ale i w regionie.

– ZOZŻ powinien udzielać realnego wsparcia zrzeszonym klubom żeglarskim w zakresie m.in.: organizacji regat, organizacji szkoleń, pozyskiwaniu funduszy, rozmów z władzami lub sponsorami, pomocy księgowe i prawnej – wylicza Komandor. – Powinien też inspirować i koordynować budowę kompleksowej oferty żeglarskiej poczynając od Optimista, a kończąc na żeglarstwie morskim na jachtach balastowych. Zapobiegnie to odchodzeniu od żeglarstwa, szczególnie młodzieży. Zaangażujemy się jednocześnie w budowanie kadry trenerskiej, instruktorskiej i sędziowskiej, która zapewni możliwość rozwoju żeglarstwa w regionie. To tylko kilka z punktów programu, który przedstawiony został przez nowego prezesa. Wśród długiej listy zapewnień znajdziemy także deklarację o odzyskaniu zdolności współpracy z innymi podmiotami, np. z Polskim Związkiem Żeglarskim w kwestii wspólnego zagospodarowania Mariny Trzebież oraz gmin województwa. Słusznie zaznaczono, że gminy powinny wspólnie działać przy organizacji różnego rodzaju imprez i realizować programy żeglarskie.

 

3( 136)
Marzec'20