SZCZECIN NA RYNKU NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH

Polska jest liderem rynku sektora centrów usług biznesowych (BSS) w skali europejskiej, a sektor ten rozwija się nad Wisłą niezwykle dynamicznie. W gronie 10 najważniejszych ośrodków w Polsce znajduje się Szczecin – wynika z raportu Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL).

Autor

Jakub Jakubowski

galeria

Nowoczesne usługi dla biznesu (business services sector BSS) to branża odpowiadająca na zapotrzebowanie współczesnej międzynarodowej gospodarki, w której wiele przedsiębiorstw korzysta ze wsparcia wyspecjalizowanych podmiotów w ramach outsourcingu. Do sektora BSS zalicza się centra usług wspólnych (SSC) świadczące usługi księgowe, HR, obsługę kadrową lub informatyczną na rzecz jednej organizacji lub grupie organizacji ze sobą powiązanych; centra outsourcingowe (Business Processing Operations) świadczące usługi z na rzecz wielu klientów zewnętrznych; centra IT oraz centra zajmujące się działalnością badawczo-rozwojową, w tym rozwojem oprogramowania. 

Jeszcze kilka lat temu dla zagranicznych inwestorów przenoszących swoje procesy do centrów usług w Polsce liczyło się przede wszystkim zmniejszenie kosztów pracy, które nad Wisłą były dużo mniejsze niż w Wielkiej Brytanii, USA, czy w Skandynawii. Dzisiaj nadal jest to istotny czynnik, ale wcale nie najważniejszy. Firmy zaczynają doceniać kwalifikacje polskich pracowników, znajomość języków obcych, współpracę ze środowiskiem akademickim, jakość infrastruktury i zaplecza biurowego i wysoką profesjonalizację całego segmentu BSS w Polsce. 

Szczecin w ten trend doskonale się wpisuje. Swobodny dostęp do powierzchni biurowej o najwyższym standardzie, świetnie wykwalifikowani pracownicy ze znajomością języków obcych, inwestycje w nowoczesne technologie, a także relatywnie niskie koszty pracy – to główne zalety Szczecina, które przyciągają inwestorów z tej branży. 

– Szczecin buduje swoją pozycję na polskiej mapie nowoczesnych usług, które stają się jednym z wyrozniajacych elementów jego krajobrazu gospodarczego. Rozwijający się w mieście sektor tworzą obecnie 43 centra usług zatrudniające 5600 osób. Wzrost zatrudnienia w tych jednostkach od początku 2016 r. wyniósł 47%. Oznacza to, że w okresie ostatnich 3 lat, w mieście powstało blisko 2 tys. nowych miejsc pracy w branży. Wzrost ten utrzyma się w kolejnych latach. Prognozujemy, że w 2025 roku liczba zatrudnionych w centrach usług biznesowych w Szczecinie sięgnie 10 000 pracowników – komentuje Janusz Górecki, szef zespołu badawczego Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL). 

W skali kraju, IT oraz usługi finansowo-księgowe (F&A) generują łącznie nieco ponad połowę zatrudnienia w sektorze usług biznesowych (51%). Na trzecim miejscu pod względem udziału w strukturze zatrudnienia znajdują się usługi kontaktu z klientem (14%). Ważną rolę w strukturze zatrudnienia odgrywaj również – z 13% udziałem – usługi bankowe, finansowe i inwestycyjne (BFSI). Łącznie cztery wspomniane wyżej kategorie procesów generują ponad 3⁄4 zatrudnienia w sektorze. A jak to wygląda w Szczecinie? Tutaj zdecydowanym liderem są firmy z sektora IT. Centra IT zatrudniają w Szczecinie 2,5 tys. osób, co oznacza 45% udział w strukturze zatrudnienia sektora w mieście (aż o 12% więcej niż w skali całego kraju). W Szczecinie działają liczne centra IT, których profil działalności związany jest z rozwojem szerokiego spektrum nowych technologii. 

Skąd taka popularność tej branży w naszym mieście? Okazuje się, że jest to efekt przemyślanej i konsekwentnej strategii inwestycyjnej władz samorządowych realizowanej na kilku płaszczyznach. Przede wszystkim, Szczecin buduje swoją markę jako wiodący ośrodek w Polsce w zastosowaniu nowoczesnych technologii informacyjnych. Rozwija się infrastruktura teleinformacyjna, Szczecin ma m.in. drugą w Polsce liczbę hot spotów, wysoki wskaźnik komputeryzacji w szkołach, dużo pracy i pieniędzy inwestowanych jest w ośrodki naukowo-badawcze, infrastrukturę informatyczną oraz instytucje otoczenia biznesu. 

Pionierem w sektorze BSS w Szczecinie jest firma Majorel, która w mieście działa od 2004 roku. Firma zapewnia klasyczną komunikację z klientem, a także usługi konsultingowe i rozwiązania cyfrowe – od mediów społecznościowych i komunikacji online, po zautomatyzowane interakcje, sztuczną inteligencję, analitykę, samoobsługę i rozwiązania związane z cyklem życia klienta. Majorel zatrudnia 50 tys. pracowników w 29 krajach, a w szczecińskim oddziale pracuje ponad 300 osób. Ich zadaniem jest dostarczanie spersonalizowanych rozwiązań w zakresie wielokanałowego i wielojęzycznego contact center dla jednej z najlepszych firm na świecie w branży technologii informatycznych. Obsługa prowadzona jest w 14 językach. 

Co ciekawe, Szczecin jest też znaczącym ośrodkiem w Polsce i w Europie pod względem liczby firm, które opracowują oprogramowanie dla branży automotive. W mieście zajmuje się tym sześć dużych firm i kilkanaście mikroprzedsiębiorstw. Wiodącą firmą w tym segmencie jest GlobalLogic. To partner technologiczny największych dostawców oprogramowania dla motoryzacji. Centrala firmy znajduje się w Dolinie Krzemowej w Stanach Zjednoczonych. Zespoły projektowe i inżynierskie pracują na całym świecie, w Polsce firma obecna jest od niespełna 5 lat. 

Rozwiązania zaprojektowane przez szczecińskich inżynierów GlobalLogic umożliwiają między innymi komunikację pomiędzy maszynami w fabrykach, pomiędzy środkami transportu i elementami infrastruktur, urządzeniami codziennego użytku, jak również pojazdami i urządzeniami mobilnymi. Inżynierowie GlobalLogic w Szczecinie rozwijają też innowacyjne projekty, takie jak samochód sterowany myślami, system do identyfikacji znaków drogowych, dostęp do samochodu za pomocą aplikacji, system Head Up Display, czy też oprogramowanie oprogramowania dla autonomicznego robota, który porusza się w rurach kanalizacji miasta i dokonuje inspekcji stanu technicznego rur. 

Szczecin charakteryzuje się najwyższym w Polsce udziałem firm z krajów nordyckich w strukturze zatrudnienia centrów usług (32%). Jest to wynik nie tylko dobrego położenia Szczecina, ale też konkretnych działań władz samorządowych oraz środowisk gospodarczych popularyzujących współpracę z krajami skandynawskimi i nawiązujących z nimi współpracę gospodarczą i kulturalną. 

Przykładem inwestora silnie związanego z miastem jest duńska firma DGS, która jako część grupy William Demant, zajmuje się wytwarzaniem aparatów słuchowych, implantów kostnych
i urządzeń wspomagających medycynę słuchu. Firma w 2007 roku uruchomiła w Mierzynie koło Szczecina fabrykę aparatów słuchowych oraz centrum dystrybucji. W 2015 roku Duńczycy rozszerzyli działalność i otworzyli w Szczecinie spółkę DGS Business Services, która świadczy usługi globalne dla wielu firm i marek z całej grupy w zakresie księgowości, IT, zapewniania jakości i rozwoju oprogramowania. 

– To tylko jeden z wielu przykładów firm, które w Szczecinie rozwijają swoją działalność. Bardzo nas to cieszy, bo to dowód na to, że inwestorzy dobrze się w Szczecinie czują i nie muszą szukać lepszych, alternatywnych rynków, bo na miejscu znajdują wszystko czego potrzebują i mają tu warunki do rozwoju swojego biznesu. Rozwój sektora nowoczesnych usług dla biznesu w Szczecinie opiera się zatem nie tylko na pozyskiwaniu nowych inwestorów, ale też na przekonywaniu tych, którzy już u nas są do rozszerzania swojej działalności w oparciu o możliwości, które im stwarzamy – mówi Marek Kubik, prezes Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej. 

Wielkie znaczenie dla inwestorów nordyckich ma też dostęp do wykwalifikowanej kadry biegle posługującej się językami obcymi. Uniwersytet Szczeciński co roku wypuszcza na rynek pracy świetnie wykształconych absolwentów skandynawistyki. Dla firm z Danii, Szwecji, Norwegii, Finlandii ma to olbrzymie znaczenie przy podejmowaniu strategicznych decyzji inwestycyjnych.

– Generalnie jednak, kołem zamachowym całego sektora BSS w Szczecinie jest kapitał ludzki. W Szczecinie mamy wiele osób posługujących się językami obcymi, co przekłada się na łatwość rekrutacji. Szczecin to miasto, które wciąż się rozwija i rozszerza ofertę edukacyjną wpływającą pozytywnie na poziom jego konkurencyjności jako ośrodka nowoczesnych usług dla biznesu – dodaje Marek Kubik. 

Zdaniem specjalistów z firmy Randstadt Polska, w całym województwie zachodniopomorskim studiuje blisko 40 tys. osób o różnorodnych kompetencjach niezbędnych do pracy w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu. Szczecin to miasto, które wciąż się rozwija i rozszerza ofertę edukacyjną wpływającą pozytywnie na poziom konkurencyjności miasta jako ośrodka nowoczesnych usług dla biznesu. Do Szczecina chętnie napływają studenci z zagranicy, głównie z Niemiec i Norwegii. Studiuje tam ponad 1,4 tys. cudzoziemców. To ważna informacja dla przedsiębiorców poszukujących osób biegle posługujących się w mowie i piśmie więcej niż dwoma językami. Popyt nakręca podaż. Szybki rozwój usług biznesowych w mieście otwiera przed absolwentami uczelni wyższych nowe możliwości zawodowe, a specjalistów składnia do pozostania i rozwijania swojej kariery właśnie w stolicy województwa zachodniopomorskiego. 

Kolejnym, bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na rozwój sektora BSS w Szczecinie jest coraz bardziej atrakcyjny rynek biurowy. Całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w Szczecinie sięgają 160 tys. mkw., co daje miastu ósme miejsce pod względem wielkości rynku w Polsce. Kolejne 44 000 mkw. w budowie, głównie w biurowcu Posejdon, oznacza nowe możliwości rozwoju dla firm z sektora nowoczesnych usług dla biznesu, na który obecnie przypada około 30% wynajętej powierzchni biurowej w mieście.

– Rynek biurowy w Szczecinie jest najmniejszy wśród głównych aglomeracji w Polsce, jednak odznacza się znaczącym potencjałem rozwoju. Potwierdzeniem zapotrzebowania na nowoczesne biura w mieście jest jeden z najniższych poziomów pustostanów w istniejących projektach w Polsce, jak również wysoki stopień wynajęcia obecnie realizowanych projektów. Co więcej, stawki czynszu w Szczecinie pozostają niezwykle atrakcyjne w porównaniu do największych lokalizacji biznesowych w kraju – dodaje Karol Patynowski, dyrektor ds. budynków regionalnych, JLL.

Szczecin wychodzi naprzeciw przedsiębiorcom, oferując im wszechstronne wsparcie na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Odpowiadają za to Wydział Zarządzania Projektami w Urzędzie Miasta Szczecin oraz Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej. Obsługa inwestorów na najwyższym poziomie w połączeniu z atrakcyjnym położeniem miasta
i szerokim dostępem do kadry o wysokich kwalifikacjach sprawiają, że o rozwój sektora nowoczesnych usług biznesowych w Szczecinie można być spokojnym. 

 

*Przy pisaniu tekstu korzystałem z raportów ABSL Polska: „Szczecin na mapie nowoczesnych usług biznesowych” i „Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2019”. 

 
3( 136)
Marzec'20