Kronika Prestiżowa
Prestiż magazyn szczeciński
5(82)
Maj 2015

Gościnne Muzy

Ostatnio ludzie chętniej uczestniczą w życiu kulturalnym miasta. Na koncertach tłumy w teatrach sale zapełnione, wernisaże nie przyciągają już wyłącznie darmowym winem. Ludzie pragną obcować ze sztuką. W Miejskiej Galerii Sztuki 13Muz na otwarciu wystawy „Przejścia graniczne” gości nie zabrakło. Artystyczna „wymiana koszulek” jaka dokonała się pomiędzy szczecińskimi twórcami a ich kolegami z Galerii Białej z Lublina odbyła się w artystycznej atmosferze. Powtórka w Lublinie 15 maja. 

Pozostałe kroniki
Prestiż magazyn szczeciński
5(82)
Maj 2015