Kronika Prestiżowa
3(136)
Marzec 2020

Architekt nagrodzony

Niewiele jest w Polsce nagród dla branży architektonicznej, a spośród nich ta jest najstarsza: Honorową Nagrodę SARP 2019 otrzymał Jacek Lenart. Z tej okazji w Trafo zorganizowano wystawę prezentującą dorobek architekta z pracowni A4, odpowiadającej skądinąd za projekt przebudowy budynku trafostacji na galerię sztuki współczesnej. Wernisaż przyciągnął tłumy widzów i był okazją do dyskusji na temat stanu i przyszłości architektury w Szczecinie.