Galeria: Stanisław Iwan powrót do artykułu

Stanisław Iwan, pracuje na stanowisku profesora na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie i pełni tam funkcję dziekana.