Fundusze unijne prosto i w punkt

Temat Programów Ramowych Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji jest znany od lat i przez wielu postrzegany jako kluczowy moment w rozwoju kariery naukowej czy biznesu. Jednak są też tacy, którzy z różnych względów nie mieli dotychczas okazji zapoznać się z ich ofertą korzystając np. z finansowania w ramach innych programów.

Autor

Karina Tessar

Aby aplikować o środki unijne, pierwsze kroki najlepiej skierować do Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE w Szczecinie (RPK) funkcjonującego w strukturach Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT. RPK Szczecin jest ogniwem pośredniczącym pomiędzy Komisją Europejską, przyznającą fundusze na dofinansowanie badań i innowacji a odbiorcami wsparcia – zachodniopomorskimi podmiotami fizycznymi i prawnymi reprezentującymi m.in. świat nauki, sektor przemysłowy (w głównej mierze małe i średnie przedsiębiorstwa) czy samorząd. Tworzą go młodzi, doświadczeni ludzie, posiadający wiedzę m.in. z zakresu krajowych i międzynarodowych programów badawczo-rozwojowych, przygotowywania wniosków projektowych, budowania konsorcjów i sieci kontaktów, rozliczeń formalno-finansowych grantów, Open Access, weryfikacji innowacyjności pomysłu, praw własności intelektualnej, prestiżowego wyróżnienia KE – HR Excellence in Research oraz budowania kariery naukowej.

Szeroki wachlarz świadczeń

Głównym zadaniem Punktu jest promocja Programów Ramowych UE oraz kompleksowa pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych przez podmioty z naszego województwa. Działania informacyjno-szkoleniowe, mentoring, identyfikacja odpowiedniego konkursu, poszukiwanie partnerów, konsultowanie wniosku, pomoc w obsłudze administracyjnej pozyskanego projektu czy doradztwo w zakresie dołączania do gremiów KE to tylko część z oferowanych usług. Tutaj znajdziemy również odpowiedź na pytanie: jeśli nie Programy Ramowe UE, to co?

Nauka i biznes

W ramach RPK Szczecin funkcjonuje także Punkt Euraxess wspierający badaczy w poszukiwaniu możliwości rozwoju kariery w ramach zagranicznych staży, stypendiów oraz wakatów naukowo-badawczych. Jest to właściwe miejsce do zdobycia wiedzy w zakresie administracyjnych i formalnych aspektów mobilności naukowców oraz zbudowania własnego wizerunku naukowego za pośrednictwem odpowiednio dobranych narzędzi. Pomoc RPK to nierzadko milowy krok w karierze i szansa na bycie zauważonym w świecie nauki oraz na powodzenie jednostki badawczej lub firmy w Europie.

Sieć bezpłatnej pomocy

Funkcjonujący w RCIiTT Regionalny Punkt Kontaktowy jest jednym z jedenastu tego typu jednostek, tworzących od 1999 roku ogólnopolską sieć działającą wspólnie z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE w Warszawie. Podobne sieci doradcze są obecne we wszystkich krajach Zjednoczonej Europy oraz państwach poza Unią Europejską. – Zachęcamy wszystkich zainteresowanych z województwa zachodniopomorskiego do kontaktu w celu nawiązania współpracy oraz skorzystania z oferty trwającego jeszcze Programu Ramowego UE Horyzont 2020 – mówi Angelika Łysiak, kierownik Regionalnego Punktu Kontaktowego PR UE RCIiTT ZUT w Szczecinie. – Udzielamy też informacji w zakresie kolejnego programu Horyzont Europa na lata 2021-2027. Dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nasza pomoc jest całkowicie bezpłatna – dodaje pani Angelika.

Publikacja sfinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii
ul. Jagiellońska 20-21
Szczecin

Regionalny Punkt Kontaktowy PR UE

e-mail: Angelika.Lysiak@zut.edu.pl
tel.: 91 449 47 23

1( 15)
Czerwiec'20